Η Ομάδα μας

 

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Κος Μιχαηλίδης είναι κάτοχος πτυχίου από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων της Ελλάδας, κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διαχείριση Επενδύσεων από το Cass Business School (City University), London UK και εγκεκριμένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Κος Μιχαηλίδης κατείχε καίριες θέσεις στην Εθνοφρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν να ενταχθεί σε ελληνική τράπεζα που ήταν θυγατρική επενδυτικής εταιρείας ως επικεφαλής του Τμήματος Διαπραγμάτευσης και στη συνέχεια ως Επικεφαλής του Τμήματος για Παράγωγα Προϊόντα. Ο Κύριος Μιχαηλίδης είναι μέτοχος της Argus Stockbrokers Ltd -μέλος της Argus Group- η οποία είναι αδειοδοτημένη ως κυπριακή επενδυτική εταιρεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ο κος Μιχαηλίδης πριν πάρει την θέση Εκτελεστικού Διευθυντή στην ArgusFX κατείχε την θέση Διευθύνοντος Συμβούλου και συμμετέχει ενεργά στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων που η συνολική τους αξία ξεπερνούσε των 100 εκατ. ευρώ.

Λόγω της μακράς εμπειρίας που κατέχει σε περίπλοκα παράγωγα προϊόντα, αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας που είναι υπεύθυνη για την κατασκευή αλγοριθμικών στρατηγικών, για αυτοματοποιημένο trading σε πολυάριθμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα Συναλλάγματα, παράγωγα προϊόντα, μετοχές κ.α. Επιπρόσθετα, ο Κος Μιχαηλίδης, είναι ενεργό μέλος στη λήψη επενδυτικών στρατηγικών και στην προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου.

Τέλος σημειώνεται ότι, ο Κος Μιχαηλίδης κατέχει μέσω των Διευθυντικών του θέσεων και της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σημαντική γνώση στον τομέα των επιχειρήσεων και εξειδικευμένες ικανότητες στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Σταύρος Γιαννακού

Διευθύνων Επειχηρηματικός Σύμβουλος

Έχοντας πτυχίο στα Λογιστικά και Οικονομικά και μεταπτυχιακό τίτλο στα Ναυτιλιακά, Εμπορικες Συνναλαγές και Χρηματοοικονομικά από το City University και το City University Business School, αντίστοιχα,ο Σταύρος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον χρηματοοικονομικό τομέα σε κορυφαίο πιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο.

Αρχικά ως Ανώτερος Διαπραγματευτής Ξένου Συναλλάγματος συγκέντρωσε τήν κατάλληλιλη εμπειρία στην αγορά συναλλάγματος, παραγώγων συναλλάγματος, προϊόντων χρηματαγοράς καθώς και σε άλλες χρηματοοικονομικές αγορές όπως μετοχές, εμπορεύματα και κρατικά ομόλογα. Αργότερα ακολούθησε τη θέση του Επικεφαλής του Παγκόσμιου Συναλλαγματικού Κινδύνου πριν από την ένταξή του σε χρηματιστηριακή εταιρεία διαπραγμάτευσης forex στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Έχοντας αυτήν την ιδιότητα και την ευθύνη για τη συνολική επιχειρησιακή, στρατηγική, επιχειρηματική ανάπτυξη και γενική διαχείριση τής εν λόγω επενδυτικής εταιρείας, ενίσχυσε περαιτέρω την εμπειρία του σε όλα τα στοιχεία και τις λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στο πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και του ευρύτερου πλαισίου της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ). Χρησιμοποιώντας αυτά τα προσόντα σε βάθος, λίγο αργότερα εντάχθηκε στο Όμιλο MAP S. Platis παρέχοντας αυτή την τεχνογνωσία σε μια σειρά από πελάτες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τη μορφή στρατηγικών συμβουλών και διαβουλεύσεων.

Με την ένταξή του στην ArgusFX σε μια κρίσιμη περίοδο ανάπτυξής για την εταιρεία, ο Κος Γιαννακού φέρνει μαζί του μία πληθώρα οργανωτικών και εκτελεστικών εμπειριών, καθώς επίσης και διευθυντικών γνώσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές και στις εταιρείες του τομέα, γεγονός που προσδίδει μεγάλη αξία στη στρατηγική κατεύθυνση και ανάπτυξη της εταιρείας.

Risk Warning:CFDs are complex leveraged products and involve a high level of risk. 63% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should ensure that you understand the risks involved and that you can afford the possible risk of losing all your money. Seek independent advice if necessary.

Economic Calendar

View Full Calendar