Κανονισμοί

  • Κύπρος

Η εταιρεία ArgusFX Ltd εξουσιοδοτείται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αριθμός Άδειας 334/17) και κατέχει διασυνοριακή άδεια, επιτρέποντας στην εταιρεία να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού. (Νομοθεσία περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2007 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 144 (I) / 2007 και Ευρωπαϊκή Οδηγία Αγορών Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID)).

   

  • EU

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) 2004/39 / ΕΚ τέθηκε σε ισχύ στις 01.11.2007, με σκοπό την ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την εποπτεία των επενδυτικών υπηρεσιών και των βοηθητικών δραστηριοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η οδηγία τέθηκε σε εφαρμογή στην Κύπρο μέσω του Law N.144 (I) / 2007. Οι κύριοι στόχοι της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές (MiFID) έχει ως στόχο να βελτιώσει τα επίπεδα απόδοσης, την αυξημένη οικονομική διαφάνεια, την προώθηση του ανταγωνισμού και την προστασία των επενδυτών. Η MiFID επιτρέπει στις επιχειρήσεις επενδύσεων να παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος ή / και τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων.  

  • CY
Η ArgusFX Ltd (334/17) είναι υποχρεωμένη να ανακοινώνει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση μετοχών και κινδύνων που αναλαμβάνει η εταιρεία.
  • CY
Η ArgusFX 334/17 είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Κύπρου.Πατήστε εδώ
  • CY

Η ArgusFX μέσω της Argus Stockbrokers Ltd (010/03) είναι μέλος του Συνδέσμου Διεθνούς Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών ΥπηρεσιώνΚύπρου (ACIIF). Ο Σύνδεσμος Διεθνούς Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Κύπρου (ACIIF), είναι ένα αντιπροσωπευτικό σώμα των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ). Όλα τα μέλη της ACIIF κατέχουν άδεια και ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). Για να δείτε την άδεια της Argus Stockbrokers Ltd κάντε κλικ εδώ

Economic Calendar

View Full Calendar