Calculator.
Margin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla dui amet, arcu vitae. Est vitae vitae, metus, enim, lobortis sit quam. Tellus pretium, egestas facilisis ullamcorper. Eu, lectus morbi massa in gravida quisque ornare feugiat diam.

Value

148,34 (USD)

Symbol Volume Margine
AUDCAD 1 148.36
AUDCHF 1 148.36
Total 2.00 2.296.71

Calculator.
Currency Converter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla dui amet, arcu vitae. Est vitae vitae, metus, enim, lobortis sit quam. Tellus pretium, egestas facilisis ullamcorper. Eu, lectus morbi massa in gravida quisque ornare feugiat diam.

Required Margine

157,98287 (AUD)

Risk Warning:

Cảnh báo rủi ro: CFD là các sản phẩm đòn bẩy phức tạp và có mức độ rủi ro cao. 63% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan và bạn có thể chịu được rủi ro có thể mất tất cả tiền của mình. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.