Tài khoản giao dịch ArgusFX.com

Chọn loại tài khoản ArgusFX.com phù hợp nhất
với sở thích và nhu cầu giao dịch của bạn. Các gói tài khoản
của chúng tôi đã được thiết kế dành riêng cho các nhà đầu tư khác nhau.

Group 301

Accounts Comparison

See the comparison of our account packages and find out which one has the right features to suit your trading style.

Trading accounts are a unique feature of ArgusFX.com, as we offer a TRUE STP/ECN environment that enables our global retail and institutional clients to speculate the markets and place their orders with ease.

Using interbank liquidity allows us to offer trading conditions which can be managed to suit our clients’ strategies.

Our clients benefit from an exceptional trading environment via our tailor-made solutions and the unique provision of services.

Should you wish to obtain more details, feel free to contact your Account Manager for further details.

Chi tiết loại tài khoản

Vậy tài khoản nào phù hợp với bạn? Xem chi tiết các tính năng của tài khoản mà chúng tôi cung cấp và chọn tài khoản phù hợp với nhu cầu của bạn.

Filter

STP TIÊU CHUẨN

STP PRO (*)

Tài khoản / Điều kiện STP PRO

Loại tài khoản

Last

Lưu ý:

  • Nếu khách hàng muốn xem những lệnh đặt đã được thực hiện hay chưa, chúng tôi có thể cung cấp dấu vết kiểm toán cho thấy nhà cung cấp thanh khoản nào liên kết với chúng tôi đã thực hiện lệnh. Đọc thêm về cách bạn có thể đủ điều kiện để xem.
    1,6 pips trên EUR/USD có thể được áp dụng, khi đáp ứng các điều kiện nhất định (vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để biết thêm thông tin)