Tài khoản ký quỹ ArgusFX.com

Thêm tiền vào tài khoản giao dịch trực tuyến của bạn một cách dễ dàng
với các phương thức thanh toán được hỗ trợ của chúng tôi.
Tại ArgusFX, việc gửi tiền và rút tiền khá đơn giản và minh bạch.

Risk Warning:

Cảnh báo rủi ro: CFD là các sản phẩm đòn bẩy phức tạp và có mức độ rủi ro cao. 63% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan và bạn có thể chịu được rủi ro có thể mất tất cả tiền của mình. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.